English version of this page

Ton de Rooij is in de automatisering sinds het begin van zijn carrière. Hij is opgeleid tot bedrijfseconoom aan de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft een brede kennis op het gebied van bedrijfseconomie en informatica. Meer specifiek heeft hij kennis van:

 • bedrijfseconomie met nadruk op administratieve organisatie
 • informatica met de nadruk op architectuur (informatie- en business-), bedrijfsmodellering (bedrijfsprocesmodellering en datamodellering), databases, data warehouses en business intelligence
Ton de Rooij houdt zich bezig met de businesskant van ICT. Hij vervult de rol van informatiearchitect. Hij adviseert bij het opzetten van databases en data warehouses, en adviseert algemeen op het gebied van de informatica. Hij ontwikkelt en geeft cursussen, en is auteur van diverse boeken.

Zijn activiteiten op het gebied van adviseren en inhoudelijk bezig zijn bestaan uit:

 • het begeleiden van transities (van het samenvoegen van data van verschillende organisaties, en van de overgang naar andere software voor de kernprocessen, met alle problemen die hier bij komen)
 • alles wat een informatiearchitect, of business architect, doet: bewaken van de aansluiting van de informatievoorziening op missie, doelstellingen, visie en strategie van de organisatie. Verder uit informatieplanning, informatiemanagement, kwaliteitszorg en het toetsen van analyses en ontwerpen. Ook uit het begeleiden van analisten, ontwerpers en gebruikersgroepen
 • het helpen bij het maken van keuzes tussen standaardpakketten
 • het ondersteunen van opdrachtgevers die betrokken zijn in automatiseringsprojecten bij het nemen van beslissingen
 • het ontwikkelen van bedrijfsmodellen
 • het opstellen van datamodellen
 • begeleiding van groepen die zich met datamodellering bezighouden
 • het toetsen van datamodellen op juistheid, volledigheid en op het rekening houden met de aansluiting op andere informatiesystemen (operationele - maar ook management informatiesystemen).
 • het geven van ondersteuning bij problemen die liggen op het raakvlak van administratieve organisatie en ICT
Hij heeft projecten gedaan voor overheid, semi-overheid, industrie, bedrijfsleven en gezondheidszorg.

Hij heeft cursussen opgezet over de onderwerpen requirements specificatie, datamodellering, database ontwerp, data warehouses, business intelligence, programmeertalen voor databases, object oriented analysis, UML, local area networks, een methode voor systeemontwikkeling en de aansluiting systeemontwikkeling en administratieve organisatie.

Beschrijvingen van enkele van de cursussen die hij ontwikkeld heeft en die u bij hem zelf kunt volgen zijn te vinden onder:
cursus / workshop SQL
course / workshop SQL, English spoken
cursus / workshop Database Ontwerp
cursus / workshop Datamodeleren / Informatieanalyse volgens het ER-model
course / workshop Datamodeling / Information modeling according the ER-model, English spoken
cursus / workshop Modelleren bedrijfsprocessen volgens ACTIMOD
cursus / workshop Datawarehouses en Business Intelligence
cursus / workshop Data modelleren voor Business Intelligence
cursus / workshop Requirements Specificatie
cursus / workshop Datamodeling / Informatieanalyse volgens NIAM

De boeken die hij heeft geschreven gaan over informatieanalyse, database ontwerp, programmeertalen voor databases en business intelligence.

©2022 Ton de Rooij